เรียนอย่างไรให้ชาญฉลาด

การเรียนของลูก เรียนอย่างไรให้ชาญฉลาด

การที่ลูกหลานของเราเป็นเด็กฉลาดคนเป็นพ่อแม่ก็ภูมิใจ ว่าด้วยเรื่องของการเรียนซึ่งมีหลายแง่มุม แต่เรามักจะมีพูดถึงเรื่องของเกรดซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะเป็นตัวชี้วัดผลการเรียนที่เราทุ่มเทกันมาตลอดทั้งเทอมดังนั้นสิ่งที่นักเรียนหลายคนคาดหวังคือเกรด A อย่างแน่นอนแต่จะทำอย่างไรที่เราจะเป็นบุคคลซึ่งได้ A ทุกวิชาหรือมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือการมีวินัยและการเรียนอย่างสม่ำเสมอพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองแต่ถ้าหากเราอยากเรียนให้ได้เกรด A และเป็นผู้ชาญฉลาดวันนี้เรามาดูเคล็ดลับสำหรับเรื่องนี้กัน การแปลงข้อมูลให้เป็นภาพเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าจะมองจะจดจำภาพได้ดีมากกว่าข้อมูลทำให้เราสามารถจดจำเรื่องราวต่างๆได้ดีขึ้นและทำการเชื่อมโยงเรื่องราวเป็นเรื่องเดียวกันได้ง่ายขึ้นเมื่อเราฝึกจดจำเป็นแผนภูมิรูปภาพแบบนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยการท่องจำ รู้จักเชื่อมโยงความรู้ใหม่และความรู้เก่าเข้าด้วยกันแน่นอนว่าความรู้เดิมที่เรามีอยู่แล้วจากการเรียนรู้มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้หรือในชั้น ก่อนหน้าย่อมเป็นความรู้ที่เรารู้ 80% และการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อเรานำทั้งสองส่วนนี้มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันก็จะทำให้เราสามารถจดจำและเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ดียิ่งขึ้นเป็นต้นว่านำคำศัพท์ที่เราเคยเรียนมาบวกกับคำศัพท์ที่เรากำลังได้เรียนใหม่กลายเป็นคำศัพท์ใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งคำช่วยให้เราจดจำได้ดีขึ้นนั่นเอง อาสาเป็นผู้ติวหรือเป็นติวเตอร์ให้เพื่อนหรือคนอื่นๆถึงแม้ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่เก่งพอที่จะติวให้ใครแต่การเป็นติวเตอร์จะทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองหมั่นฝึกฝนทบทวนทักษะความรู้เรื่องนั้นๆระหว่างเรียนไปด้วยเป็นการบังคับตัวเองให้อ่านหนังสือและทำความเข้าใจกับเรื่องต่างๆไปในตัวและเมื่อเราอาสาสิวให้เพื่อนเราจะเข้าใจในเรื่องนั้นเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย การจดโน้ตด้วยข้อความล้วนเป็นสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงถ้าอยากจะเรียนเก่งได้เกรดเอหรือเป็นผู้ที่ชาญฉลาดในเรื่องราวต่างๆเพราะข้อความล้วนไม่ได้ทำให้เราจดจำได้ทั้งหมดตัวหนังสือติดกันยาวๆอ่านแล้วรู้สึกหน้าเบื่อดังนั้นในการจดบันทึกหรือช็อตโน๊ตควรลองวาดภาพหรือเขียนกราฟเป็นการอธิบายให้ตัวเองเข้าใจซึ่งเราจะจดจำภาพนั้นได้อย่างติดตาติดใจนำไปใช้ในการทบทวนก่อนสอบได้เป็นอย่างดี ฝึกจับประเด็นให้เป็นซึ่งการจับประเด็นเป็นสิ่งที่สำคัญจะช่วยให้เราจดจำเรื่องราวต่างๆได้ดีขึ้นแน่นอนว่าในการจำสมองคนเราไม่สามารถจำเรื่องราวได้ทั้งหมดและนี่ก็เป็นเรื่องธรรมชาติดังนั้นถ้าหากเราถูกจับประเด็นที่สำคัญเราจะเข้าใจว่าเรื่องนั้นกำลังพูดถึงอะไรและเราควรที่จะจดจำนำส่วนไหนไปใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถใช้ได้ทั้งในห้องเรียนและในส่วนของการทำงานต่อไปในอนาคตอีกด้วย 

Read more →
วิชา Computer Science

Computer Science วิชาใหม่ที่เด็ก ป.1 ต้องเรียน

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีกำลังค่อยๆ พัฒนามากยิ่งขึ้น การมีสื่อการเรียนการสอนผ่านทางคอมพิวเตอร์ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไร ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกถ้าหากว่าเด็กๆ ในยุคสมัยนี้จะต้องมีวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ โดยวิชาที่ว่านี้มีชื่อว่า Computer Science หลายๆ คนแค่เห็นชื่อก็คงจะรู้สึกแย่ เพราะมีคำว่า Science อยู่ในชื่อวิชา ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเจ้าวิชานี้จะต้องเรียนยากแน่ๆ เลย ซึ่งทางเราขอบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คุณคิดอย่างแน่นอน วิชา Computer Science นั้นเป็นวิชาที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้แนวทางการใช้คอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมต่างๆ ที่อยู่ภายในด้วย โดยในหลักสูตรก็จะมีวิชาเรียนที่ถูกแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ดังนี้ 1. วิทยาการคอมพิวเตอร์  2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 3. การรู้เรื่องดิจิทัล   วิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคิดแก้ปัญหาและเกี่ยวข้องกับการมีความคิดสร้างสรรค์แบบนักคอมพิวเตอร์ โดยใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณประกอบกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นับเป็น 1 ใน 3 ส่วนของวิชาวิทยาการคำนวณ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ […]

Read more →
ทักษะที่เด็กในยุคปัจจุบันต้องมี

ทักษะที่เด็กในยุคปัจจุบันต้องมี

            สิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือการเรียนในยุคนี้มีการแข่งขันกันมากขึ้น และการแข่งขันที่เกิดขึ้นกับเด็กส่วนมากจะมาจากผู้ปกครองที่ยังมีแนวคิดว่าเด็กที่เรียนเก่งเท่านั้นถึงจะสามารถอยู่รอดในสังคมยุคปัจจุบันได้ ทั้งที่จริงแล้วการเรียนเป็นเพียงแค่กระบวนการที่กระตุ้นการเจริญเติบโตและการทำงานของสมองให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีระเบียบมากขึ้น แต่การเก่งเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าเด็กจะประสบความสำเร็จได้ในอนาคตข้างหน้า ทว่าสิ่งที่จะทำให้เด็กสามารถอยู่รอดและประสบความสำเร็จได้ในอนาคต คือ 1. การทำงานร่วมกับผู้อื่น             คนต้องอาศัยอยู่ในสังคม ซึ่งในสังคมจะประกอบด้วยคนหลายรูปแบบ ดังนั้นหากต้องการอยู่รอดในสังคม เด็กจะต้องมีการเรียนรู้ที่จะทำงานกับผู้อื่น มีการรู้จักเปิดรับความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกัน เนื่องจากความคิดของคนคนเดียวไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนความเจริญของประเทศได้ ดังนั้นเด็กเด็กจึงควรมีทักษะในการเข้าสังคม 2. การคิดวิเคราะห์ในเชิงสร้างสรรค์             การคิดวิเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองให้มีการใช้มากขึ้น เมื่อมีการใช้สมองเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เซลล์สมองมีความแข็งแรงและสามารถสร้างสารสื่อประสาทได้มากขึ้น ดังนั้นเด็กควรมีมีการฝึกให้คิดและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไข เพื่อต่อไปในอนาคตเด็กจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ดีขึ้น โดยเฉพาะการวิเคราะห์ในเชิงสร้างสรรค์ที่จะช่วยหาทางออกที่ดีสำหรับชีวิตในอนาคตได้ 3. การสื่อสาร             การสื่อสารมีอยู่หลายรูปแบบ ทั้งการสื่อสารทางกาย การสื่อสารทางสายตาและการสื่อสารด้านวาจา โดยเฉพาะการสื่อสารด้านวาจาหรือการพูด นับว่าเป็นการสื่อสารที่บทบาทในชีวิตประจำวันมากที่สุด เพราะหากไม่เรียนรู้ด้านการพูดที่ดี บางครั้งการพูดจะนำมาปัญหามาให้โดยไม่รู้ตัว เนื่องจากการพูดที่ถูกกาลเทศะนั้นจะนำมีภัยมาให้ได้ ดังนั้นเด็กทุกคนควรเรียนรู้ทักษะในการพูด […]

Read more →