Computer Science วิชาใหม่ที่เด็ก ป.1 ต้องเรียน

วิชา Computer Science

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีกำลังค่อยๆ พัฒนามากยิ่งขึ้น การมีสื่อการเรียนการสอนผ่านทางคอมพิวเตอร์ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไร ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกถ้าหากว่าเด็กๆ ในยุคสมัยนี้จะต้องมีวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ โดยวิชาที่ว่านี้มีชื่อว่า Computer Science หลายๆ คนแค่เห็นชื่อก็คงจะรู้สึกแย่ เพราะมีคำว่า Science อยู่ในชื่อวิชา ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเจ้าวิชานี้จะต้องเรียนยากแน่ๆ เลย ซึ่งทางเราขอบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คุณคิดอย่างแน่นอน

วิชา Computer Science นั้นเป็นวิชาที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้แนวทางการใช้คอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมต่างๆ ที่อยู่ภายในด้วย โดยในหลักสูตรก็จะมีวิชาเรียนที่ถูกแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ดังนี้ 1. วิทยาการคอมพิวเตอร์  2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 3. การรู้เรื่องดิจิทัล  

วิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคิดแก้ปัญหาและเกี่ยวข้องกับการมีความคิดสร้างสรรค์แบบนักคอมพิวเตอร์ โดยใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณประกอบกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นับเป็น 1 ใน 3 ส่วนของวิชาวิทยาการคำนวณ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ การรู้เรื่องดิจิทัลก็ปรับให้ทันสมัย ครอบคลุมการรักษาข้อมูลส่วนตัวและการรู้เท่าทันสื่อหรือข่าวลวง  สร้างภูมิคุ้มกันการใช้ชีวิตในโลกยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต้องเผชิญการแข่งขันสูง

โดยสำหรับเด็กเล็กๆ นั้นการเรียนคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่มีคอมพิวเตอร์เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้และเป็นไปได้อย่างง่ายๆ ด้วยเนื่องจากวิชาการคำนวณโดยคอมพิวเตอร์เป็นอะไรที่ทำได้ไม่ยาก ขอเพียงแค่ครูผู้สอนทำการบ้านสักหน่อย การตั้งโจทย์ของวิชา Computer Science ก็เป็นอะไรที่ทำได้ง่ายๆ แล้ว นอกจากนี้อาจจะมีการนำสื่ออื่นๆ มาใช้ควบคู่ไปกับการสอนที่มากกว่าบนกระดาษเอสี่หรือกระดานดำ ซึ่งสื่อที่ว่าก็ยกตัวอย่างเช่น บัตรคำ หรืออาจะให้เด็กใช้บัตรภาพลูกศรกับแผนที่เพื่อใช้ในการวางแผนหรือใช้เกมเป็นสื่อในการเรียนรู้ก็สามารถทำได้ เพราะว่าวิชา Computer Science เป็นวิชาที่มีจุดประสงค์หลักก็คือต้องการให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การแก้ปัญหานั่นเอง

โดยจากที่กล่าวมาทาง สทส. ก็ได้มีการทดลองเรียนวิชานี้ในกลุ่มเด็กที่อยู่ในสถานที่ห่างไกลได้ลองเรียนผ่านทางกระดานและกระดาษรวมถึงสื่ออื่นๆ โดยปราศจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งก็พบว่าเด็กๆ รู้สึกสนุกไปกับการเรียนวิชา Computer Science โดยที่ม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์เลยแม้แต่นิดเดียว และหลังจากที่ได้ลองนำเด็กๆ ได้ไปลองจับและรู้จักกับคอมพิวเตอร์ก็พบว่าเด็กๆ เหล่านั้นในตอนแรกอาจจะมึนงงหรือสับสนอยู่บ้างแต่ตอนหลังพวกเขาก็สามารถจับต้นชนปลายถูกและใช้คอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง