ปืนอัดลม ภัยเงียบที่คร่ามาหลายชีวิต

ปืนอัดลม

ปืนอัดลมมักเป็นปัญหาที่เราพบเจอในหมู่ของเด็กและวัยรุ่น ซึ่งเด็กและวัยรุ่นเหล่านี้มักซื้อปืนอัดลมมายิงเล่นกัน และแน่นอนว่าเคยมีเคสที่โดนยิงจนตาบอด แขนชั้น หรือเสียชีวิตมาแล้วก็มี ซึ่งเราขออนุญาตหยิบยกข้อมูลจากข่าวที่เคยพูดถึงเคสปืนอัดลมมาให้ได้อ่านกัน นั่นก็คือ

“จากการสำรวจตัวเลขของเด็กไทยที่ประสบอุบัติเหตุจากการเล่นปืนอัดลมในทุกภูมิภาคของประเทศไทย พบว่ามีเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ได้รับบาดเจ็บจากปืนอัดลมประมาณ 4,792 คนต่อปี คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆ จำนวน 1,597,500 ราย ซึ่งอันตรายที่เกิดจากปืนอัดลมส่วนใหญ่เกิดจากลำแสงเลเซอร์ที่มีการติดตั้งไว้กับตัวปืนอัดลมหรือนำมาติดตั้งไว้ภายหลังรวมทั้งความเร็วและความแรงของกระสุนปืนส่งผลต่อผิวหนัง ดวงตาจนถึงขั้นตาบอดและสูญเสียการมองเห็น / ขอบคุณข้อมูลจาก dailynews.co.th”

และด้วยข้อมูลนี้เราจึงอยากเตือนเด็กๆ และผู้ปกครองว่า ควรกำชับลูกหลานในการเล่นสนุกให้ดี เพราะปืนอัดลมนี้ไม่ใช่ของที่จะเอามาเล่นกัน มันเป็นวัตถุที่เรียกได้ว่าสามารถคร่าชีวิตคนได้เลยทีเดียว

อันตรายที่พบเจอในปืนอัดลม

จากการทำการทดสอบ 4 รายการวิเคราะห์ ได้แก่ 1. ความยาวคลื่นแสงเลเซอร์ 2. กำลังแสงเลเซอร์ 3. ความเร็วของวิถีกระสุนปืน 4. ความแรงของวิถีกระสุนปืน พบว่า ความยาวคลื่นแสงและกำลังแสงเลเซอร์ที่วัดได้มีค่าเกินมาตรฐานกำหนด ซึ่งหากจ้องนานเกิน 0.25 วินาที อาจมีผลทำให้จอประสาทตาไหม้ได้ ขณะที่ความเร็วและความแรงของวิถีกระสุนปืนที่วัดได้มีค่าเกินกว่าที่มาตรฐานของเล่นกำหนด 2 – 3 เท่าเลยทีเดียว

กฎหมายกับปืนอัดลม

คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก มีอำนาจกำหนดให้ปืนอัดลมมเลเซอร์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะเร่งรัดให้มีการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เพื่อพิจารณ เรื่องนี้อย่างเร่งด่วนภายใน 30 วัน ทั้งนี้หากมีการประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากแล้ว แต่ยังมีการจำหน่าย ผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาเพื่อขายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีที่เป็นผู้จำหน่ายสินค้าที่ควบคุมฉลากแต่ไม่จัดให้มีฉลากที่ไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้หากคุณตรวจสอบความปลอดภัยของปืนอัดลมเรียบร้อย ดูแล้วจะไม่เป็นอันตราย ก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อปืนอัดลมได้ที่ LAZADA เลย เรามีปืนอัดลมที่ไม่เป็นอันตราย แถมราคาไม่แพง พร้อมดีลเด็ด